cito
...w świat nowoczesnego sterowania i automatycznej regulacji!

English

cito

Strona główna Menu

Sterownik dźwigowy CSD4

sterownik dla wind

Uwaga: sterownik dla wind typu CSD4 jest obecnie produkowany tylko dla jako część zamienna, do nowych aplikacji proponujemy sterownik dźwigowy Πk+

Charakterystyczne cechy sterownika CSD4

 • wielofunkcyjny panel operatorski z wyświetlaczem LCD
 • zintegrowany zasilacz
 • 24 wejścia (+24Vdc)
 • 24 wyjścia (+24Vdc)
 • 16 wejść i 16 wyjść (+24Vdc) wewnętrznie połączone dla wezwań i dyspozycji
 • wejście analogowe do monitorowania temperatury silnika
 • interfejs szeregowy
 • łącze do współpracy z dodatkowymi modułami ekspanderów

Moduł ekspandera CEBx

 • 4 wejścia (48 - 230V) do bezpośredniego monitorowania obwodu bezpieczeństwa
 • 4 wyjścia (48 - 230V) przekaźnikowe do załączania styczników głównych
 • 8 wejść (+24Vdc)
 • 8 wyjść (12 - 230V) uniwersalnych tj. 6 przekaźników zwiernych i 2 rozwierne

Moduł ekspandera CED

 • 24 wejścia i 24 wyjścia (+24Vdc) wewnętrznie połączone dla dodatkowych wezwań

Moduł ekspandera kabinowego CEK

 • 8 wyjść przekaźnikowych o obciążalności 3A/230V każdy
 • 4 wyjścia półprzewodnikowe
 • 8 wejść półprzewodnikowych
 • 16 wejść-wyjść półprzewodnikowych przeznaczonych przede wszystkim do obsługi przycisków w kabinie
 • zaciski interfejsu szeregowego CitoBus

Wszystkie wejścia i wyjścia półprzewodnikowe w sterowniku i ekspanderach są całkowicie odporne na zwarcia (impulsowe i ciągłe), przepięcia oraz odwrotną polaryzację.

Wewnętrzne oprogramowanie sterownika dla wind

 • algorytm sterowania dźwigiem lub system uruchomieniowy umożliwiający napisanie odpowiedniego programu
 • procedury łączności szeregowej z kabiną dźwigu
 • podgląd położenia kabiny
 • procedury współpracy z piętrowskazywaczmi szeregowymi
 • edytor korekcji nastaw pracy dźwigu
 • edytor historii przyczyn awarii dźwigu
 • test poprawności pracy sterownika
 • test poprawności połączeń zewnętrznych

Pytania i odpowiedzi

Jaką gwarancję daje producent na sterownik dla wind typu CSD4?

Firma CITO nie ogranicza się do mówienia o wysokiej jakości swojego wyrobu, ale gwarantuje ją. Nasza gwarancja jest pięć razy dłuższa niż wymagają tego przepisy prawne. Kilkaset pracujących sterowań opartych o CSD4 i znikoma ilość usterek daje nam możliwość wystawiania 5-cio letniej gwarancji.

Czym CSD4 wyróżnia się pod względem niezawodności pracy?

Konstrukcja sterownika dla wind zapewnia wyjątkową (potwierdzoną empirycznie) odporność na zakłócenia i błędy w instalacji. Wynika to z jego dopracowanej budowy.

 • Wyjścia półprzewodnikowe są całkowicie odporne nawet na długotrwałe zwarcia - w ten sposób wyeliminowano podstawową grupę uszkodzeń powstających wskutek przypadkowych błędów montażu.
 • Wejścia i wyjścia są optycznie izolowane barierą 4kV - nawet zewnętrzne uszkodzenia nie mogą zniszczyć jednostki centralnej sterownika.
 • Wejścia i wyjścia są zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją - eliminacja uszkodzeń spowodowanych zamianą masy i zasilania.
 • Wejścia i wyjścia są odporne na przepięcia min. 400V- unikamy usterek pochodzących od nieblokowanych np. gasikami elementów indukcyjnych (cewek).
 • Wejścia i wyjścia są monitorowane diodami LED - pozwala to na sprawną weryfikację połączeń z urządzeniami współpracującymi ze sterownikiem.
 • Wejścia sygnałowe i zasilania posiadają specjalne filtry analogowe i cyfrowe - eliminacja błędów pracy mikroprocesora spowodowanych zakłóceniami.

Do czego wykorzystywany jest panel operatorski znajdujący się na płycie sterownika?

Panel ten w języku polskim informuje o pracy dźwigu . Zbudowany w oparciu o wyświetlacz LCD i przyciski umożliwia:

 • automatyczny test wszystkich wejść i wyjść sterownika oraz pamięci z wykluczeniem ich uszkodzenia.
  Gdy winda nie pracuje prawidłowo, łatwo jest obwinić sterownik mimo, że tak naprawdę jego uszkodzenia są rzadkie. Niestety wykazanie tego bywało kłopotliwe i wiązało się z dokuczliwymi podróżami serwisu na dźwig. Czasami sterownik wracał do producenta nie w celu naprawy, lecz jedynie przetestowania. Autotest pozwala w szybki sposób wykluczyć uszkodzenia sterownika i pomóc zlokalizować usterkę.
 • edycję historii 99 ostatnich błędów dźwigowych z miejscem ich wystąpienia i słownym opisem pojawiającym się na wyświetlaczu.
  To komfortowe narzędzie w identyfikacji przyczyn błędnej pracy windy szczególnie, gdy usterki pojawiają się nieregularnie. Pamięć błędów jest niewrażliwa na zaniki zasilania, bardzo pomocna na etapie uruchamiania i eksploatacji dźwigu.
 • podgląd położenia kabiny.
  Podstawowa informacja dla konserwatora.
 • monitorowanie stanów kabiny rejestrowanych przez ekspander CEK.
  W przypadku stosowania nowoczesnego sterowania szeregowego urządzeniami związanymi z kabiną zapewnia z poziomu tablicy sterowej pełną wizualną kontrolę nad nimi.
 • korekcję wybranych nastaw dźwigu (np. czasów) bez ingerencji w algorytm sterowania.
  Dopiero etap uruchamiania windy weryfikuje poprawność jej sterowania. W przypadku CSD4 nie musi się to wiązać z kłopotliwą wymianą sterownika lub oprogramowania. Zmianę odpowiednich parametrów sterowania można dokonać w maszynowni i to bez podłączania dodatkowych urządzeń.

Jakie są korzyści z aplikacji ekspandera CEBx?

Sterownik dla wid CSD4 z ekspanderem (nakładką) CEBx pozwala znacznie uprościć i obniżyć koszt tablicy sterowej. Związane jest to z zespołem przekaźników (również przystosowanych do sterowania łącznikami głównymi), a przede wszystkim zastosowaniem elektronicznego układu do zbierania informacji z obwodu bezpieczeństwa (48 - 230V). Komponenty te znajdują się na płytce ekspandera. Układ posiada świadectwo badania tupu wystawione przez TÜV Österreich.

Dlaczego sterowanie szeregowe z wykorzystaniem ekspandera kabinowego jest ekonomiczne?

Szeregowe przesyłanie informacji pomiędzy sterownikiem dla wind a kabiną umożliwia znaczne oszczędności w montażu dźwigu. W typowej aplikacji pozwala wyeliminować przynajmniej 20 przewodów w kablu zwisowym. Ale tańszy, cieńszy kabel to nie jedyna korzyść. Istotna jest łatwość i decentralizacja połączeń oraz mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędów w montażu. Komfort uruchamiania i konserwacji dźwigu zapewnia monitorowanie na wyświetlaczu LCD sterownika stanów kabiny rejestrowanych przez ekspander CEK.

Jak przebiegał proces nadania znaku CE?

Sterownik dźwigowy jest istotnym elementem odpowiedzialnym za poprawność i bezpieczeństwo pracy windy. W dziedzinie jego badań nie może być niedomówień. Wymagana jest obiektywna prawda o jakości wyrobu.
Aparat poddaliśmy więc surowej kontroli w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz w TÜV Österreich.
Spełnienie przez nasz sterownik wszystkich wymaganych norm w obiektywnym procesie nadawania znaku CE zapewniło użytkownikom niezmiernie teraz ważne prawne bezpieczeństwo jego eksploatacji.
Zainteresowanym klientom wydajemy odpowiednie dokumenty.
Mamy się czym poszczycić.


© cito 2019