cito
...w świat nowoczesnego sterowania i automatycznej regulacji!

English

cito

Strona główna Menu

Urządzenie głośnomówiące CDD2

aparat mówiący

Płytkę urządzenia głośnomówiącego - gadaczki oferujemy w komplecie z głośnikiem


CDD2 jest mikroprocesorowym urządzeniem służącym do wielokrotnego odtwarzania zapisanych wcześniej komunikatów akustycznych, których selekcję determinuje stan odpowiednich wejść logicznych aparatu albo interfejs szeregowy. Charakteryzuje się łatwością zmian nagrywanych wiadomości poprzez wbudowane złącze audio miniJack. Układy elektroniczne nowej generacji pozwoliły zbudować uniwersalny aparat informacji głosowej o niewielkich wymiarach, który można łatwo aplikować do różnych przemysłowych sterowań.

W windach urządzenie mówiące CDD2 w naturalny sposób informuje głosem pasażerów o położeniu kabiny, jej unieruchomieniu wskutek zablokowania drzwi lub przeciążenia, pożarze, jeździe szpitalnej, wybraniu dyspozycji itp. Ułatwia dostosowywanie windy do przewozu osób niepełnosprawnych w zgodzie z obowiązującymi normami. Może być zamiennikiem aparatów innych firm np. BG15 Monitora.

Urządzenie pozwala spełnić wymagania normy PN-EN 81-70 w zakresie informacji głosowej.

Moduł mówiący przyczynia się do prestiżu, komfortu, ale również poprawy bezpieczeństwa. Firmom pozwala zaproponować inwestorom wyróżniające się windy lub inne urządzenia, maszyny.

Atrakcyjna cena sprawia, że ten aparat mówiący może być w stałej ofercie także dla typowych dźwigów w mieszkalnictwie. Płytkę modułu komunikatów głosowych CDD2 zwykle montuje się w tablicy sterowej (a głośnik w kabinie) lub całe urządzenie w kabinie. Z powodzeniem współpracuje z aparaturami i sterownikami różnych firm, ponieważ każde wejście sterujące wyborem wiadomości można niezależnie zaprogramować.

Aparat informacji głosowej wykorzystywany jest w głównie dźwigach, ale znajduje zastosowanie również w innych działach przemysłu i usług (np. piece, dystrybutory paliw, automaty pakujące itp.).

Opis

Moduł głośnomówiący pozwala łatwo zmienić i zapisać w swojej pamięci informacje dźwiękowe. Te czynności może wykonać producent lub użytkownik aparatu - przesyłając dowolne pliki audio np. z komputera poprzez wyjście słuchawkowe.

Komunikaty magazynowane są w nie na karcie pamięci, ale w monolitycznym układzie scalonym na płytce. Takie rozwiązanie, dzięki uniknięciu połączeń mechanicznych pozwala na niezawodną pracę w trudnych warunkach przemysłowych.

Do wygodnej rejestracji informacji głosowych warto wykorzystać odpowiednie narzędzie, którego wybór w sieci jest bardzo duży - polecamy Audacity. Jest to darmowa i spolszczona aplikacja umożliwiająca nagrywanie głosu przez mikrofon do pamięci komputera z ewentualną obróbką dźwięku (co pozwala stworzyć odpowiedniej jakości bazę komunikatów) a następnie transfer wybranych komunikatów poprzez wyjście liniowe/słuchawkowe komputera do modułu mówiącego CDD2.

Automat mówiący CDD2 jest urządzeniem uniwersalnym. Posiada 14 wejść logicznych (adresowych dla komunikatów), które mogą współpracować z każdym równoległym sposobem kodowania np. położenia kabiny i alarmów. Można je osobno dostosować do reakcji na sygnały napięciowe z plusa lub z minusa (masy).

Przyporządkowanie poszczególnych komunikatów stanom wejść adresowych oraz ilość i maksymalny czas trwania wiadomości są elastycznie programowane przez producenta zgodnie z życzeniem użytkownika. Teoretycznie 14 wejść adresowych - w zależności od kodu - umożliwia wybór 214 informacji głosowych.

Opcjonalnie moduł głośnomówiący CDD2 może być sterowany interfejsem szeregowym. Wtedy z naszym sterownikiem dźwigowym Πk+ i piętrowskazywaczami szeregowymi CPS-v, CPS-h oraz CPP tworzy wygodną, jednoprzewodową sieć.
Możliwa jest szeregowa kontrola CDD2 z innych sterowników swobodnie programowanych.

Układ głośnomówiący CDD2 dostarczamy z głośnikiem o niewielkich wymiarach i dla większości zastosowań zadowalających parametrach akustycznych. Wyjście audio pozwala dołączyć dowolny głośnik o impedancji 4-16Ω i mocy nie mniejszej niż 0,5W. Natężenie odtwarzanego dźwięku można regulować w szerokich granicach potencjometrem wieloobrotowym.

Diody świecące LED szczegółowo monitorują działanie aparatu.

Parametry techniczne

Zasilanie: 24Vdc (16 - 30Vdc), opcja 12Vdc

Pobór prądu: typ. 50mA

Ilość wejść adresowych (do wyboru komunikatów): maks.14

Opór wejść adresowych: ok. 4kΩ/24Vdc

Stan niski na wejściach adresowych: 0 - 8Vdc (przy zasilaniu 24Vdc)

Stan wysoki na wejściach adresowych: 16 -24Vdc (przy zasilaniu 24Vdc)

Polaryzacja wejść adresowych: wg zamówienia klienta, aktywny plus lub minus

Czas niezbędny do rejestracji stanu wejść adresowych: 250ms

Pojemność pamięci: 8min

Trwałość pamięci: 100 lat/100000 nagrań

Ilość komunikatów: wg zamówienia klienta

Maksymalny czas poszczególnych komunikatów: wg zamówienia klienta (w sumie <8min)

Sposób nagrywania komunikatów: transfer pliku audio poprzez złącze miniJack

Rodzaj sygnału zewnętrznego przy nagrywaniu: audio, maks. 50mV

Wyjście na głośnik: 0,8W przy 8Ω, możliwe głośniki 4-16Ω

Dołączany głośnik: 0,5W/8Ω, Φ=77mm, h=23mm

Mocowanie płytki: 4 * M3, rozstaw otworów 101 * 76mm

Wymiary płytki: 108 * 83 * 22mm


© cito 2019