cito
...w świat nowoczesnego sterowania i automatycznej regulacji!

English

cito

Strona główna Menu

Piętrowskazywacz CNL

piętrowskazywacz

Piętrowskazywacz CNL jest ekonomiczną alternatywą dla produktów wielu firm np. NEW LIFT aparat typu EAZ-30.
Z powodzeniem sprawdza się w sterowaniach, gdzie informacja o przystankach podawana jest w dowolnym (nietypowym) kodzie binarnym na maksymalnie czterech przewodach. Może to być np. klasyczny kod hex lub Gray'a. Ze względu na niewielki pobór prądu przez wejścia nawet kilkadziesiąt piętrowskazywaczy serii CNL można bezpośrednio łączyć z dowolnymi wyjściami sterownika typu aktywny minus.

Położenie kabiny jest wizualizowane na 1.5 calowych czerwonych (opcja - zielonych) cyfrach, a jej ruch na strzałkach.
Możliwe jest wyświetlenie znaków specjalnych.

Urządzenie produkowane jest w dwóch wersjach:

  • CNL-2 (jedna cyfra piętrowskazywacza ze strzałką),
  • CNL-3 (dwie cyfry piętrowskazywacza ze strzałką).

Wszystkie panele CNL montowane w kabinie i na przystankach steruje się bezpośrednio z wyjść sterownika. Ze względu na autonomiczny mikroprocesor zbędne są dodatkowe układy dekodowania lub wzmacniania prądu.

Wymiary płytki CNL są tak dobrane aby umożliwić montaż w "poziomych" puszkach po starszych piętrowskazywaczach.

Firma nasza produkuje również wersje piętrowskazywaczy sterowane szeregowo: CPS-h, CPS-v lub CPP.

Opis wyprowadzeń

Przy listwie zaciskowej (pod przewody max 1,5mm2) znajdują się następujące oznaczenia:

  • - +24VDC - masa i zasilanie urządzenia napięciem 24VDC,
  • G - wejście do sterowania strzałki góra,
  • D - wejście do sterowania strzałki dół,
  • A0, A1, A2, A3 - wejścia do sterowania znaku przystanku.

Uruchomienie aparatu

Przykładowa informacja dotyczy współpracy ze sterownikami EST lub KST firmy NEW LIFT, ale z innymi aparatami postępuje się podobnie.

Na wstępie należy skonfigurować wyjścia sterownika sterujące piętrowskazywaczami - w tym przypadku na kod HEX.

Później trzeba ustalić położenie przełącznika suwakowego na płytce CNL. Ma on dwa stany: -1 i 0. Wskazują one kod najniższego przystanku. W położeniu -1 piętrowskazywacz może obsługiwać przystanki od -1 do 14, a w położeniu 0 od 0 do 15.

Następnie należy połączyć przewodami odpowiednie wyjścia sterownika z wejściami piętrowskazywacza.
W przypadku sterownika NEW LIFT wyjścia 243, 244, 245, 246 należy połączyć z zaciskami A0...A3 piętrowskazywacza - informacja o przystankach, a wyjścia 260, 242 sterownika z zaciskami G i D piętrowskazywacza - informacja o ruchu kabiny.

Po dołączeniu zasilania do płytki CNL urządzenie będzie gotowe do pracy.

Uwaga: jeśli sterownik jest wyłączony lub do CNL nie są podłączone przewody sterujące, ale jest załączone zasilanie piętrowskazywacza - to wyświetla on najniższy przystanek zgodnie ze stanem przełącznika suwakowego. Możliwe jest jednak inne zaprogramowanie wyświetlacza.

Parametry techniczne

Zasilanie: 24Vdc (+-25%)/0,1A

Pobór prądu przez wejście: ok.3mA

Wysokość cyfry/strzałki: 39mm/46mm

Ilość przystanków: maks. 16 (zwykle od -1 do 14 lub od 0 do 15)

Mocowanie: 4 wkręty M3 (rozstaw otworów 139*56mm)

Wymiary aparatu: 147*64*23mm


© cito 2019